Hushållningssällskapet Jönköping Projekt

Ett generationsskifte med omtanke trygghet och hjärta

Att låta en annan generation ta över är ett stort steg för både lantbrukare och övertagare. Sedan 2020 har Hushållningssällskapet Jönköping drivit projektet ”Ägarskifte för en säkrad livsmedelsproduktion”. Projektet syftar till att underlätta för lantbrukare att göra hållbara generationsskiften och ägarskiften.

Bakgrunden till projektet är delvis också att åldersstrukturen i lantbukskåren är utmanande, då den är hög. Forskning visar på att både investeringsvilja och livsmedelsproduktionen minskar med åldern på företagaren och detta har en negativ påverkan på livsmedelsförsörjningen, branschen eller de som ska överta.

Projektledare och landsbygdsutvecklare, Lovisa Filipsson, berättar mer:

”Genom projektet har vi arbetat mycket med kunskapsspridning då det är otroligt viktigt med kunskap när man ska hantera komplexa och stora frågor som ett generationsskifte innebär.

”Att låta en annan generation ta över något som bokstavligen har formats med händer från nuvarande ägare och inte sällan från flera generationer bakåt i tiden kräver både mod och kunskap.

”Vi har tack vare projektet kunnat växlat upp det interna arbetet och kunnat hjälpa fler lantbrukare och deras familjer eller andra externa övertagare att komma vidare. Att låta en annan generation ta över något som bokstavligen har formats med händer från nuvarande ägare och inte sällan från flera generationer bakåt i tiden kräver både mod och kunskap. Projektet har bidragit med och fått fler att våga ta tag i frågan, säger Lovisa”.

Hushållningssällskapet har under projektperioden också genomfört många välbesökta träffar med tema generationsskifte

Varför finns det ett behov av kunskapsträffar om generationsskifte?

”Många vill skifta men vet inte hur de ska gå till väga och på en träff hjälper vi till med just detta. Vi bidrar med konkreta fakta, pepp och tips. Under träffarna möter deltagare också andra i samma situation vilket ger mycket mervärde och utbyte. Vi upplever också att träffarna medverkar till att trösklarna blir lägre i att samtala om och att ta hjälp i frågor rörande generationsskifte”.

Hur har träffarna tagits emot?

Bild från en av träffarna, Nennesmo, Reftele.

”Vi har upplevt att träffarna varit väldigt uppskattade. De har varit kul att genomföra, inte minst de som har haft ett lite smalare fokus så som samägande, forskning eller övertagare. Det har gett oss tid att på riktigt prata om frågan ordentligt och inte bara skrapa lite på ytan”.

Vad är de vanligaste funderingarna när det gäller generationsskifte?

”En av de vanligaste funderingarna är hur skiftet ska lösas ekonomiskt. Gårdarna idag är ofta värderade högt men lönsamheten i företaget är knapp. Det finns flera olika lösningar och med hjälp av en duktig ekonom kan framtidsprognoser och budgetar upprättas som är viktiga vid generationsskiftesdiskussionerna.

En annan vanlig fundering är om överlåtelsen ska ske genom köp eller gåva. I det stora hela är det en liten del och en så kallad hård faktor som vi ganska enkelt kan räkna ut i varje enskilt fall.

”Med öppenhet och transparens kan ett generationsskifte bidra till att relationerna stärks i stället för att splittras.

De tankar som jag upplever tar mest energi och utrymme är de om relationerna. Hur ska de bevaras och hur ska det bli rättvist? Många har en stor rädsla för att det ska bli konflikter och bråk under ett generationsskifte. Här finns det också stöd att få och med öppenhet och transparens kan ett generationsskifte bidra till att relationerna stärks i stället för att splittras, säger Lovisa”.

Har du något råd till de som står inför ett generationsskifte?

”Mitt främsta råd är att börja med att avsätta tid för frågan. Det blir bättre generationsskiften om deltagarna låter tankar, reflektioner och diskussioner få ta utrymme. Vet man med sig om att man är dålig på att avsätta tid för strategiska frågor så finns det processledare som kan hjälpa till med detta och som kan låta processen vara levande”.

Varför ska man välja Hushållningssällskapet vid ett generationsskifte?

För att vi har en samlad kompetens under samma tak och kvalitén på det vi gör är det viktigaste för oss. Våra erfarna och oberoende rådgivare är vana vid att skräddarsy och anpassa oss efter den enskilde lantbrukarens behov och förutsättningar. Vi kan enkelt koppla på rätt spetskompetens exempelvis inom juridik, skog och djur för att både överlämnaren och övertagen ska nå sina mål och få rätt och riktigt information.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra rådgivare så hjälper vi dig gärna med att ta nästa steg i ditt generationsskifte.

Lovisa Filipsson,  Dennis Claesson, Filippa Isaksson

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden