Erfarenheter och effekter av LEAN Lantbruk 2012-2015

60 företag har gått Lean Lantbruks utbildning med leancoachning de senaste två åren. Arbetet har genomförts med finansiering inom två projekt där LRF har varit projektägare, med projektledning från Hushållningssällskapet Halland.

Nu finns erfarenheter och effekter av Lean Lantbruk mellan 2012-1015 samlade i en rapport. Rapporten innehåller bland annat framgångsfaktorer och resultat samt berättelser från företag som genomgått utbildningen. Företagen vittnar om att de är nöjda och rekommenderar utbildningen till andra företagare. Länk till rapporten hittar du här!