Erfaren rådgivare stärker den oberoende skogsrådgivningen i Värmland

Robert Berg är en rutinerad och efterfrågad person i branschen som från 1 februari kommer att förstärka vår kunskapsorganisation med djup kunskap kring skötsel, skoglig miljöhänsyn och förvaltning. Tillsammans kommer vi att utveckla den rådgivning som får skogen och pengarna på skogsägarens konto att växa bättre säger skogsrådgivare Tina Westlund.

Robert Berg har anställts som skoglig rådgivare på Hushållningssällskapet Värmland och blir en viktig del i det lag som tillsammans erbjuder och utvecklar den oberoende skogsrådgivningen. Robert har som jägmästare och genom drygt 20 år på Stora Enso Skog kompentenser inom en mängd skogliga områden. Olika befattningar har gett Robert gedigna erfarenheter i bland annat planering och skogshushållning, skogsvård, skogsskötsel samt skogliga miljöfrågor.

– Det känns spännande att ta sig an denna nya utmaning och jag ser fram emot att få dela med mig av den erfarenhet och kunskap som jag samlat på mig under min tid i yrket. Vi kommer tillsammans skapa goda möjligheter för att hjälpa skogsägare till ett aktivt, uthålligt och lönsamt skogsbrukande, oavsett om man behöver komplett förvaltning eller specifik rådgivning.

Våra oberoende tar  rådgivare betalt för den tid de lägger ned på förvaltningsarbetet, de gör tydliga redovisningar av jobbet och siktar på maximala nyttan för kunderna. Det finns många skäl till att anlita en oberoende förvaltare av sin skog, sannolikt lika många som det finns skogsägare. Ofta är det tidsbrist och boende långt från skogen. Ibland är det dåligt samvete för skogen som morfar skötte med så mycket kärlek. Nästan alltid är det en önskan om bättre avkastning.

– Vi ser en ökad skara skogsägare som vill ta hand om och sköta sin skogs på bästa möjliga sätt men som inte har tiden eller kanske kunskapen att göra det själv. För oss är det viktigt att skogsägaren känner sig bekväm och trygg med att anlita oss så att de kan fatta rätt beslut säger vd Jonas Enström.

 

Robert Berg3

 

För ytterligare information

Robert Berg, robert.berg@hushallningssallskapet.se Telefon: 070-518 00 05

Jonas Enström, jonas.enstrom@hushallningssallskapet.se Telefon: 070-515 00 30