ERFA-grupper på gårdsbesök

Under förra veckan drog aktiviteterna inom projektet Mötesplats EKO igång med gårdsbesök på Stormyrbergets gård och hos Pesulas lantbruk.

Fårgruppen träffades på Stormyrbergets gård utanför Piteå där man tittade på stallarna och diskuterade olika bygglösningar. Jenny Bucht som deltar i gruppen och har kompetens på området bidrog med sina kunskaper och erfarenheter. Även Maria Lundbäck från Hushållningssällskapet medverkade. Det var ca tio deltagare på träffen och man diskuterade flitigt tillsammans under hela kvällen. Nästa träff med fårgänget blir den 15 februari hos Cedering i Överkalix då vi får träffa deras gotlandsfår, som bor i ett växthus, och temat är eko-regler och certifiering.

Nötkreatursgänget träffades hos Pesula lantbruk i Övre Kukkola och diskuterade foder och foderproduktion. De tolv deltagarna, med Sara och Hulda från Hushållningssällskapet, delade med sig av erfarenheter kring olika skyddsgrödor vid vallinsådd, olika skördetidpunkter för helsäd, fodervärden och vi diskuterade även hur mycket avkastningen för vallen kan påverka produktionskostnaden och hur man kan tänka gällande gödsling. En uppskattad rundvisning gjordes av Per då alla fick se rybsoljepressen och konsthallen Lavetta. Nästa träff blir den 22/2 hos Lars Eriksson i Hundsjö då Sara håller i temat Kosignaler.

För frågor och intresse att delta på kommande träffar kontakta Hulda Wirsen, 070-520 94 12 eller hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se