Entreprenörer förstärker Hushållningssällskapet Skånes styrelse

Vid tisdagens stämma med Hushållningssällskapet Skåne utsågs en ny styrelse. Landshövding Margareta Pålsson svingade förtjänstfullt klubban när den första stämman för ett enat Hushållningssällskap i Skåne genomfördes.

– Utvecklingen av skånskt lantbruk, med ökad konkurrens, behov av mer livsmedel samtidigt som lantbrukets avtryck i naturen måste minska kräver ett framgångsrikt Hushållningssällskap, säger ordförande Per Lindahl.

Det är viktigt att ledningen för Hushållningssällskapet företräder hela bredden bland lantbruksföretagarna i Skåne.

– Vi förstärker styrelsen med bl. a. Elisabeth Hansson från Klippan. Mångårig entreprenör inom lantbruket som idag driver Bjärhus Gårdsbutik tillsammans med sin familj. Med Elisabeth i styrelsen får vi in värdefulla perspektiv kopplat till vidareförädling av lantbrukets produkter berättar ordförande Per Lindahl.

Lantbrukarna idag har ofta flera ben att stå på i sitt företagande och för att spegla detta i styrelsen har nyvalda Marcus Pettersson från Höganäs en viktig funktion som entreprenör inom upplevelse, turism och logi.
– Jag ser fram emot att få bidra med mitt kunnande inom affärsutveckling och företagande, säger Marcus Pettersson.

Den 1 januari 2015 fusionerade Hushållningssällskapet i Kristianstad och Hushållningssällskapet Malmöhus till det gemensamma Hushållningssällskapet Skåne och stämman den 19 maj var den första stämman för Hushållningssällskapet Skåne.

Styrelsen består av totalt tio ledamöter:
Per Lindahl, Mosslunda, Ordförande
Carl-Otto Swartz, Örup
Mats Hansson, Villands Vånga
Ann Hermansson, Eslöv
Jonny Nilsson, Glemmingebro
Nils Gyllenkrok, Lund
Elisabeth Hansson, Klippan
Mats Olsson, Vellinge
Marcus Pettersson, Höganäs
Kristoffer Gustafsson, personalrepr.

Kontakt:
Per Lindahl, ordförande, Mosslunda telefon: 070 – 525 64 54