En välgjord ansökan kan göra skillnad!

Går du i investeringstankar kan vi hjälpa dig att öka möjligheten till stöd. Läs om Evelina Johannisson på Åby gård, i Vestmanlands Läns Tidning, som fick hjälp med sin ansökan om att bygga ridhus.

Det behöver inte bara gälla en investering för ren jordbruksverksamhet utan även annat företagande på landsbygden, säger Ylva Belin på HS Konsult, som hjälpte Evelina Johannisson med ansökan.

– En bra ansökan som lyfter fram de rätta argumenten kan ge 40 % av investeringskostnaden i stöd, i det här fallet blev det nästan en halv miljon kronor, fortsätter Ylva. Det är inte alla som tänker på att man kan få hjälp med sin ansökan men det kan verkligen löna sig och ge valuta för pengarna. I Evelinas fall blev drömmen om ett ridhus sann och bidraget gör att hon nu kan utveckla verksamheten till året runt samt anställa två personer på deltid.

Läs hela artikeln här

Vill du också ha hjälp att utveckla din verksamhet? Välkommen att kontakta ditt närmaste Hushållningssällskap!