En av Europas mest avancerade bevattningsanläggningar finns på Helgegården

På försöksgården Helgegården i Kristianstad har man tagit frågan om vatten till nästa nivå. Nu under sommaren installeras VRI-utrustning på den nya bevattningsanläggningen. Därmed blir anläggningen en av Europas mest avancerade och försöksgården är helt unik i sitt slag.

Vi minns alla torkan 2018. Grödor som torkade bort och djuren som fick nödslaktas. Fler extremår kommer det bli men förhoppningsvis är vår kunskapsbank större då.

I projektet ”Behovsanpassad bevattning” som drivs på Helgegården testar man teknik för optimering av bevattning. Man utgår från platsspecifika förutsättningar, till exempel markförhållande, grödans behov och väder.

– Teknikutvecklingen inom lantbruk går snabbt, så även inom bevattning. Projektet ger oss möjlighet att testa lite av detta, men skapar också förutsättningar för att framöver bygga på med andra projekt för att optimera vattenanvändningen. Till vintern när projektet avslutas är görs en första utvärdering av platsspecifik bevattning, men troligen kommer rapporten ställa lika många nya frågor. Det blir ett viktigt underlag för kommande projekt, Ida Lindell, projektledare.

Genom VRI-teknik (variated rate irrigation) kommer man kunna styra varje enskilt munstycke individuellt. Med rätt verktyg, kan styrningen göras automatiskt efter t.ex. jordart och väder för att givan ska bli så rätt som möjligt på varje plats.

– I Sverige är vi bortskämda med mycket vatten av bra kvalité, det är en resurs som vi måste vara rädda. Samtidigt är vattnet en förutsättning för en del av den livsmedelsproduktion som bedrivs i Sverige, inte minst potatis och grönsaker. Genom att styra vattnet till de platser på fältet där de behövs som bäst och minimera bevattningen där den gör minst nytta kan producerad mängd vara per vattnad millimeter öka och dessutom kan det bidra till en högre och jämnare kvalité.

VRI-teknik används främst i Australien. I Europa finns en handfull bevattningsanläggningar med VRI-teknik men ingen försöksgård. Helgegården har som målsättning att bli Sveriges centrum för bevattningsfrågor.

– Med vår nya bevattningsanläggning kan vi nästintill garantera högklassiga fältförsök även de år när vi inte får tillräckligt med nederbörd. Med ett klimat som varierar allt mer skapar vi en odlingssäkerhet för våra fältförsök och säkerställer kunskapsleveransen till rådgivningen och lantbruket, Kristoffer Gustafsson, försöksledare.

Projektet delfinansieras med statligt stöd för bättre vattenhushållning genom Länsstyrelsen Skåne. Delfinansiering finns också från projektdeltagarna Rosenqvist Irrigation, HIR Skåne AB, Lindsay Corporation samt Kristianstad Vattenrike. Projektet ägs och genomförs av Hushållningssällskapet Skåne.

Helgegården från ovan 28 juni 2020.

 

Vill du veta mer om projekten på Helgegården? Kontakta försöksledare Kristoffer Gustafsson 010-476 20 50. Kristoffer.gustafsson@hushallningssallskapet.se

Fram till den 10 augusti når ni Kristoffer enbart under måndagar och tisdagar. Efter den 10 augusti är Kristoffer tillbaka på jobbet måndag-fredag.