Jan-Olov fixar din markkartering med senaste tekniken!

Wintex 2000 är en robust jordprovtagare som kan ta jordprov i alla slags jord, även i sandjord, lerjord och mycket hård jord ned till 60 cm djup.

Markkarteringen är din bästa investering för effektiv växtodling de närmaste åren. Du får resultatet som en karta med ett protokoll. Den bästa gödslingsstrategin eller kalkningsmetoden tas fram utifrån kartbilden och de enskilda provpunkternas resultat. Du får också en fil som kan användas i ditt växtodlingsprogram och för att göra styrfiler. Försöksledare Jan-Olov Karlsson hjälper dig gärna att göra och installera styrfilerna. Slå honom en signal på 070-287 63 63.

Är du intresserad av hur Wintex 2000 arbetar kan du kolla in detta videoklipp (extern länk).