Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Okategoriserade

Elin från Överkalix får grönt ungdomsstipendium

Elin Tegelid, 24 år från Överkalix i Norrbotten, har tilldelats Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens ungdomsstipendium Grön Framtid och belönas med 25 000 kronor för sina studier.

Det är andra året i rad som Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten delar ut ungdomsstipendier för att främja och stödja eftergymnasiala studier inom gröna näringar. Totalt delas 50 000 kronor ut årligen, i en satsning för att möta norra Sveriges framtida kunskapsbehov inom jord och skog.

Vid en ceremoni på Hushållningssällskapets försöksanläggning Öjebyn Agro Park fick årets första stipendiat, Elin Tegelid, ta emot sin belöning på 25 000 kronor av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens vd Petter Antti.

Tidigt intresse för foderkvalitet

Med rötterna i en liten gård med hästar och smådjur växte hennes intresse för växtodling och foderproduktion fram.

– Jag har sedan länge följt med pappa för att välja hö eller hösilage och vi har ofta haft långa pratstunder om foderkvalitet med våra lokala lantbrukare, berättar Elin.

Hennes tidiga engagemang för foderkvalitet var starkt bidragande till att hon valde att söka sig till en utbildning inom de gröna näringarna. I dag studerar hon till agronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna.

– Innan jag började studera trodde jag mig veta mycket om både lantbruk och växtodling, men ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag faktiskt kunnat, säger hon ödmjukt.

Under sina fyra år på SLU har Elin fördjupat sig i en mängd olika kurser och ämnen som ytterligare har stärkt hennes intresse och kunskap inom lantbruk och växtodling.

Ser odlingsmöjligheter i norr

Elin har en särskild passion för växtskydd och foderproduktion och har märkt att det finns en kunskapslucka om vad som är möjligt att odla i de nordligare delarna av Sverige.

– Jag vill i framtiden hjälpa till att bredda kunskaperna om vad som är möjligt att odla i Norra Sverige och se till att fler i norr väljer att studera eftergymnasialt inom de gröna näringarna, förklarar hon.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens ungdomsstipendium Grön framtid kan sökas av alla som är mellan 18 och 30 år, är född eller skriven i Norr- eller Västerbotten och som har blivit antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna. Ansökan är öppen fram till 28 februari varje år.

FAKTA

Om Hushållningssällskapets Ungdomsstipendium – Grön framtid:

 • Stipendiet är instiftat av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
 • Ansökan är öppen fram till 28 februari varje år.
 • Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott beslutar vem eller vilka som tilldelas stipendiet.
 • Belöningen är 50 000 kronor årligen, vilket kan delas på max två stipendiater.
 • Sökande ska vara:
  • Född eller skriven i Norrbotten eller Västerbotten.
  • Mellan 18 och 30 år fyllda.
  • Antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna med bas i jord eller skog.