Elev: Det krävs självdisciplin

– I början var det omständigt och rörigt. Nu fungerar det bättre men det krävs självdisciplin för det är trots allt svårare att få hjälp om man inte hänger med, säger Oskar Sigesgård.

För att minska risken för spridning av coronaviruset bedrivs sedan ett par veckor all undervisning på landets gymnasieskolor på distans. Det gäller även på de sju naturbruksgymnasier som drivs av Hushållningssällskapet. Den nya undervisningsformen har inneburit en stor förändring för eleverna.

Oskar Sigesgård, som går i årskurs 2 Lantbruk på Önnestadsgymnasiet tycker att undervisningen på distans ändå har fungerat rätt så bra.

Svårast är det med de praktiska övningarna när skoljordbruket är stängt. Skolan anordnar speciallösningar för små grupper men avståndet till bostadsorten kan göra det omöjligt att delta.

– Själv har jag varit på skolans anläggning för en utbildning i motorsågsanvändning och från och med nästa vecka påbörjar jag sex veckors praktik vilket låg i schemat redan tidigare. Därför tycker jag inte att jag missar något av det praktiska egentligen, menar Oskar Sigesgård.

Lina Johansson går tredje året på Lantbruk, inriktning Lantbruksdjur på Strömma. Hon håller med om att det varit en stor omställning. Samtidigt tycker hon att det fungerar bättre och bättre efter hand.

– Jag får mer gjort hemma i lugn och ro, uppgifterna är bra upplagda och man får mer tid. Å andra sidan kan det vara svårt att koncentrera sig – det är så mycket runt omkring, säger Lina Johansson.

– Jag tror denna period kan vara en bra träning för framtida studier, där mycket ju hänger på att man kan arbeta självständigt. Nackdelen är att jag missar en del praktiska uppgifter men då vi nu snart ska ut på fem veckors praktik kan detta kanske kompensera, säger hon.