HIR Skåne Press

Ekonomirådgivningen i nordvästra Skåne växer 

Under det senaste året har efterfrågan på ekonomirådgivning och främst inom redovisning ökat markant i nordvästra Skåne. På HIR Skånes kontor i Munka-Ljungby har antalet ekonomirådgivare utökats från en till tre för att möta den växande efterfrågan. 

Det är viktigt för oss att våra medarbetare är intresserade av och kunniga inom lantbruk. Vi vet att våra kunder efterfrågar branschkännedom och därför är vi stolta över att vi nu kan erbjuda redovisnings- och ekonomitjänster i hela Skåne, säger Anna-Karin Swahn, ansvarig för redovisningsekonomerna på HIR Skåne.

HIR Skånes kontor i Munka-Ljungby är ett av fem kontor i Skåne som sett betydande tillväxt inom ekonomi och redovisning det senaste året. Ett av nytillskotten är Ann-Marie Paulsson som är auktoriserad redovisningsekonom har tidigare arbetat 25 år i branschen varav 15 år i Ängelholm på en annan byrå. Ann-Marie arbetar också med investerings- och startstöd. Många känner även igen henne från tidningen ATL där hon regelbundet svarar på läsarnas frågor om ekonomi. 

Nils-Inge Larsson arbetar med företagsekonomi, stöd till företagsledare med budget, uppföljning och och utvärdering. Investeringskalkyler, arrendefrågor och generationsskifte är andra uppgifter som han arbetat med sedan många år i området. 

Nytillskottet Olivier Samuelsson kompletterar och föryngrar kontoret. Satsningen gör att Nordvästra Skåne har ett komplett utbud av ekonomi- och redovisning inom lantbruk och horto.  

Rådgivarna i Munka-Ljungby arbetar med både stora och små företag. Efterfrågan på ekonomi- och redovisningstjänster ökar alltid i samband med bokslut men tack vare satsningen finns utrymme att kunna ta emot även nya kunder.