Ekonomirådgivarna informerar via filmer

Nu finns en första kortfilm som berättar mer om Hushållningssällskapets ekonomirådgivning.

– Tanken är att genom våra kortfilmer få våra kunder ännu mer nyfikna på oss liksom att göra vår ekonomirådgivning ännu mer synlig, säger Filip Brånstrand, ekonomirådgivare och agronom. Han är en i gruppen av ekonomirådgivare som finns spridda i landet.

Se ekonomirådgivarnas första film här! Fler är tänkta att komma i början av nästa år.

Här kan du läsa mer om våra tjänster inom ekonomi- och företagsutveckling.