HIR Skåne + 18 Okategoriserade

Ekologisk försöksrapport för 2023 är här!

Nu finns det åter en ny försöksrapport med resultat från 2023 års fältförsök för dig som är ekologisk producent.

I den nya Ekologiska försöksrapporten kan du läsa om intressanta försök och projekt inom ekologisk odling. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där våra rådgivare ger sin tolkning av resultaten. Det gör det lättare för dig att se vad som är intressant på din gård.

I rapporten hittar du ett tjugotal artiklar om alternativa grödor, odlingssystem, ogräs, sorter, växtnäring, vallodling, sjukdomar och potatis. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten 2023:

  • Höståkerbönorna dog – ärt och luddvicker överlevde bättre
  • Samodling av ettåriga frostkänsliga baljväxter och höstraps
  • Rotskärare effektiva mot rotogräs utan ökad risk for jorderosion och näringsläckage
  • Rotröta i växtföljder med åkerböna och ärt
  • Ökad produktion av kvalitetsgrovfoder med uthållig sorttyp av rödklöver

Ekologisk försöksrapport 2023 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

Ladda ner eller beställ ditt exemplar här!

 

Kontaktperson: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland.