Ekologisk försöksrapport 2020 ute nu!

I den Ekologiska försöksrapporten 2020 kan du läsa om intressanta försök och projekt från Sverige och våra grannländer.

Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vi har försökt skriva så att det är lätt att läsa och ta till sig. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där vi ger vår tolkning av resultaten. Det gör det lättare för dig att se vad som är intressant på din gård.

I rapporten hittar du ett tjugotal artiklar om ogräs, växtnäring, sorter, växtskydd, grovfoder och grönsaker. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten:

  • Åkertistel och djupbearbetningsteknik
  • Mobil gröngödsling – gödsla med grönmassa
  • Sortval höstraps – egenskaperna har stor betydelse
  • Rotröta försvagar rödklöver
  • Insådd av vallbaljväxter på hösten
  • Bättre skörd med friskt potatisutsäde

Läs mer, ladda hem, eller beställ ett tryckt exemplar!