Drygt 1,3 miljoner till projekt för biologisk mångfald

Hushållningssällskapen som driver projektet Hela Sverige Blommar har nu samlat ihop drygt 1,3 miljoner kronor för att främja den biologiska mångfalden. En bra start då många lantbrukare nu hoppas komma ut och så blommor under våren.

Det är första året som projektet drivs över hela landet, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Med väldigt olika förutsättningar har projektledarna lyckats fånga såväl lantbrukarnas som sponsorerna intresse för biologisk mångfald.

Hushållningssällskapet i Östergötland deltar i projektet för första gången och där har responsen från samarbetspartners varit bra.

– De märks att företagen gärna vill synas i samband med projekt kring biologisk mångfald vilket är väldigt roligt. Nu hoppas vi bara på att få in många lantbrukare som vill odla blommorna. Målet är att så minst 20 hektar här i länet, Louice Lejon växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland.

I flera av Hushållningssällskapen i södra Sverige är efterfrågan från lantbrukare, som vill så blommande fältkanter, enorm och i vissa fall kommer man inte kunna erbjuda önskad mängd utsäde.

– Det är väldigt roligt att så många vill engagera sig. Att så blommande fältkanter och trädor är ju inget nytt men tack vare projektet så blir det lite enklare för lantbrukaren att faktiskt ta steget och börja odla för nyttodjur, säger Emma Persson växtodlingsrådgivare Kalmar, Kronoberg, Blekinge.

Projektet Hela Sverige Blommar startade på Österlen 2019 då växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt såg ett ökande behov av insatser för att gynna den biologiska mångfalden i landskapet. Genom att skapa ett samarbete mellan lantbrukare, rådgivare, maskinstationer och sponsrande företag får man in fler blomsterytor i landskapet på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Projektet drivs numera i ett flertal Hushållningssällskap runtom i landet.

Projektet Hela Sverige Blommar riktar sig enbart till lantbruksföretag. I nuläget står 35 olika företag, organisationer och länsstyrelser bakom projektet.

Läs mer om projektet här