Droppbevattning i grönsaker – inte bara en fråga om vattenhushållning

Ur Skånska Lantbruk hämtar vi artikeln kring droppbevattning i grönsaker. Läs mer om projektet här.

Överallt i norra Europa pågår det just nu projekt kring droppbevattning i grönsaker. Vattentillgången är inte längre en självklarhet, med längre perioder av torka och grundvattendepåer som inte återhämtat sig. Det kräver nytänkande, och här i Sverige var vi tidigt ute med pilotförsök hos odlare redan under förra året. Även i år har demonstrationer hållits i lökodling med droppbevattning på två ställen, både ute hos odlare men också i en demo på Helgegården.

Oskar Hansson, rådgivare grönsaker och engagerad i droppbevattningsprojektet i lök på Helgegården.

Ett helt nytt odlingssystem tar tid att vänja sig vid. Fördelar och nackdelar måste utvärderas på flera års sikt och systemet finjusteras. Teoretiskt finns många faktorer som skulle kunna höja nettoskördarna och väga upp de cirka 15 000 kronorna per hektar som det kostar att installera droppbevattning. Tekniken för utläggning finns redan, och kostnaderna för utrustningen sjunker hela tiden.

Jämnare etablering – nyckeln till bra skörd

Den mest uppenbara fördelen är såklart en mer optimal vattenförsörjning, med mindre använd mängd vatten per kilo produkt och en starkare, friskare planta. Andra fördelar är jämnheten vid etableringen. En jämn uppkomst med många plantor i samma storlek redan från början säkerställer en jämnare slutskörd. De senaste två åren har bjudit på torra försomrar vilket gjort att många varit tvungna att starta ramp- eller kanonbevattningen tidigt för att allt överhuvudtaget ska gro. Det har i flera fall i stället resulterat i skorpbildning och en trött groddplanta som fått kämpa sig igenom jordytan. En droppbevattnad yta ger optimala förutsättningar för jämn groning och snabb och stark uppkomst utan skorpa. En annan faktor odlarna blev varse under det heta och torra året 2018 är att inte bara torkan i sig själv utan också de mycket höga temperaturerna vid markytan hindrar tillväxten av grödorna, framför allt i tidigt skede när mycket sol når markytan. En jämnt fuktad yta hade kunnat kyla mer effektivt.

Ogräshanteringen förenklas

En annan möjlighet med droppbevattning är förenklad ogräskontroll. Du kan trigga igång ogräset i tidigt skede så att det hinner upp innan grödan tittar upp och därmed underlätta för effektivare glyfosatbehandling eller flamning.

Under senare år har många ogräspreparat försvunnit från grönsaksgrödorna och de som är kvar är inte lika selektiva som förr. Ett fält som är helt nyvattnat av droppbevattning är farbart direkt och det går att utnyttja markfukten för optimal jordverkan på herbiciderna. Samtidigt är grödans bladverk fortfarande är torrt med bra vaxskikt och därmed tåligare för bekämpning.

Sådjupet spelar stor roll för mängden ogräs som gror. Ju djupare du rotar i jorden när du sår desto mer ogräs triggas igång. Anledningen till att man ändå sår en bit ner i jorden är såklart att få fröet på en jämn fuktig botten för att alla frön ska gro. Föreställ dig i stället en droppbevattnad yta där du har möjlighet att så väldigt grunt, men där varje frö ändå kan få optimal fukt. Det borgar för färre uppkomna ogräs och en starkare groddplanta, som inte behöver kämpa sig igenom jorden lika länge innan uppkomst, betydligt tåligare för kemiska/mekaniska ogräsbehandlingar senare.

I demoodlingen på Helgegården går vi i all in. I ett ekologiskt odlingssystem odlas sådd lök på kup med engångsdroppslang mitt i kupen. Det jämförs såklart med traditionellt planterad lök på plan mark, både rampbevattnad och droppbevattnad. Fördelarna med odlingen av sådd lök på kup är billigare etableringskostnad jämfört med plantor, med förhoppningen att ogräs ändå ska kunna hanteras till en rimlig kostnad. Att så den på kup är också ett sätt att minska risken för Fusarium. Fusarium är ett stort problem i lökodlingen, inte minst i ekologisk produktion på marker där det historiskt har odlats mycket sättlök. Fusarium gillar när det är vattenmättad mark som sedan slår om till för torrt. Med odlingen på kup minskar vi även risken för stående vatten om det kommer kraftiga skyfall och därmed risken för Fusariumangrepp.