Hushållningssällskapet Halland Lantbruk

Drönare testas för att minska viltskador från fåglar

Viltskador i växande gröda är för en hel del lantbrukare ett problem. Nu pågår ett projekt i Halland, VILL(T)SAM, för att minska viltskador från fågel med stöd av drönarteknik. Under våren och början av sommaren testas tekniken på gårdar i Halland

Hushållningssällskapet Halland vill hitta former för att kunna minska viltskador från fågel och även hitta sätt för dokumentation av eventuella skador med stöd av drönarteknik.

Tester pågår

En av gårdarna där tester utförs finns i Bua, Varbergs kommun. Jakob Olsson, markägare, testar drönarflygning med olika ljud på Börsgården för att få bort gäss från fälten.

– Förra året hade vi ett skördebortfall på 90% på ett fält. Vissa fält är mer drabbade än andra, men det räcker att gässen är där en till två dagar sen är skörden borta.

Jakob fortsätter att genomföra tester fram till mitten av sommaren på fält med vall- och spannmålsodling.

– Grödorna är som mest intressant för gässen när det börjar växa och bli grönt, berättar han. Och när det sen blivit en viss höjd är det inte intressant för gässen längre.

Gässen reagerar

Jacob har genomfört flygningar sedan april och gässen reagerar när drönaren kommer flygande.

– Det satt omkring 50 vitkindade gäss på ett av fälten här och jag flög ut med drönaren ovanför med det ljud som var anpassat för dem och alla försvann förutom två kanadagäss. När jag bytte till det ljud som var anpassat för dem försvann de också.

Utmaningar

Håkan Cajander är projektledare och han ser positivt på att ha kommit in i en testfas på gårdsnivå.

– Nu testar vi att flyga med drönare som avger olika ljud. Vi har tidigare lagt mycket tid på att fotografera och filma fåglar för att bygga upp AI funktionen.

Men det finns utmaningar med drönarlösningar som ska kunna flyga på egen hand.

– En stor utmaning är att få till en autonom flygning i och med gällande lagar och regler. Det kan ta tid innan det sker förändringar.

Om projektet

Projektet avslutas innan årsskiftet och genomförs tillsammans med Flox robotics och Högskolan i Halmstad innovation AB och finansieras av Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden