Drabbad av sommarens torka? Vi erbjuder likviditets- och foderplanering med 70% rabatt

Hushållningssällskapet har beviljats medel för att bedriva likviditets- och foderrådgivning med anledning av årets torka. Rådgivningen subventioneras till 70 procent av Jordbruksverket.

Förutom de akuta insatserna får du hjälp med att planera för framtiden. Våra rådgivare analyserar situationen utifrån olika aspekter och efter det erbjuds du en skräddarsydd handlingsplan. Det handlar om ekonomin men också om växtodlingens tillgångar och behoven i djurhållningen.

Vi tar ett helhetsgrepp och ser över företaget så att du står rustad för framtiden och har tillräckliga marginaler för att kunna hantera de risker som uppstår i samband med torka och regn.

Här är några exempel på vad rådgivningen kan innehålla:

  • Lagerinventeringar
  • Likviditetsbehov och likviditetsplanering
  • Ekonomiska prognoser
  • Kontakter med kreditgivare
  • Bedömning av foderbehov
  • Åtgärdsplaner
  • Alternativa fodermedel
  • med mera.

Välkommen att kontakta oss – vi berättar mer om vad vi kan göra för dig.

Anna Molander anna.molander@hushallningssallskapet.se | 070-188 48 25

Federico Cuellar federico.cuellar@hushallningssallskapet.se | 073-151 40 68

Helene Skogqvist helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se | 070-343 42 54

Hulda Wirsén hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se | 070-520 94 12

Kristina Sigfridsson kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se | 073-050 89 25

Maria Lundbäck maria.lundback@hushallningssallskapet.se | 070-108 07 48

Sara Byström sara.bystrom@hushallningssallskapet.se | 070-107 66 87

Boka tid redan idag! Rådgivningen är finansierad av landsbygdsprogrammet och du som lantbrukare betalar endast 30% av kostnaden. Tillgången på den subventionerade rådgivningen är begränsad!

Infoblad rabatterad rådgivning – pdf