Dr G Löfvenskiölds pris 2024

I samband med Hushållningssällskapet Västras årsstämma 2024 i Karlstad tilldelades Hasan Hamish, Dr. G Löfvenskiölds pris inom trädgård och biodling

Motiveringen 
Hasan Hamish kom 2015, 16 år gammal, till Hagfors från krigets Syrien. Han bestämde sig tidigt för att här i Sverige ska han bli jordbrukare och har följt det spåret sedan dess. Tillsammans med sin far har Hasan under flera år odlat grönsaker på Torfolk Gård i samverkan med flera andra grönsaksodlare. 2023 startade han sitt eget företag och odlade en stor bredd av KRAV-godkända grönsaker. Samtidigt som han gick en utbildning i småskalig grönsaksodling.

Hasan hittar hela tiden nya kunder och engagerar sig mycket i utåtriktad verksamhet. Som Bonde i Butik i Ekologiska Lantbrukarnas regi, Rekoringar och marknader runt om i Värmland till exempel. Fler och fler skolor runt om i Värmland upptäcker och får leveranser av Hasans grönsaker. Hasan försöker hela tiden skapa relationer med sina kunder från privatpersoner till skolor, butiker och grossister. Bland annat genom att vara öppen för att ta emot besök i och berätta om sina odlingar.

Hasan försöker hela tiden att pröva nya grödor och nya metoder för att förbättra sin verksamhet och sin produktkvalitet. Med den energi, ambitiösa satsning och idéer om framtida utveckling av sitt företag, har han alla möjligheter att bli en förebild för andra som kommit nya till Sverige och vill försöka etablera sig i jordbruk och trädgård