Dosen som inte ger resistens. Läs mer i nya numret av Arvensis – ute nu!

Det är sprutsäsong och tajming, rätt dos och preparatval står i fokus, liksom finlir med kvävegödslingen... Trevlig läsning!

Ur innehållet i Arvensis nr 3, 2017

 • Välj bästa maskinfinansiering. Nils-Inge Larsson, HIR Skåne
 • Två varierande år med nollrutor. David Flod, Hushållningssällskapet Skaraborg
 • Så påverkar dosen resistens. Ida Lindell, HIR Skåne
 • Mota värstingogräs i majs. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
 • Tio år med berg- och dalbana. Anders Pålsson, HIR Skåne
 • Väl planlagd ekoomläggning. Emma Hjelm, HIR Skåne
 • Foderodling när sojan är dyr. Mattias Hammarstedt, HIR Skåne och Olof Månsson, produktchef Gris, Svenska foder
 • Pollinerarna medhjälpare i raps. Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne
 • Förbättrade lerhaltskartor. Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland och Mats Söderström, SLU
 • Höstkornets större potential. Nils Yngveson, KWS
 • Fallgropar vid lejd sprutning. Lena Friberg, HIR Skåne

ps. Följ oss och gilla tidningen Arvensis på facebook också!