Dispens för gödselspridning i November

De lantbrukare som har åkerareal i nitratkänsliga områden får inte sprida stallgödsel efter den 31 oktober. Det gäller alltså stora delar av Kalmar län och Blekinge, hela Öland, men inte Kronoberg.

Om man tror sig behöva sprida gödsel efter den 31 oktober behöver man ansöka om dispens hos sin tillsynsmyndighet omgående. Vänta inte!

På grund av årets torka står många lantbruk inför två stora utmaningar: gödselbrunnen är ovanligt full (eftersom det inte gick att sprida under sommarens torka) och det är foderbrist. Eftersom att många har för lite foder inför vintern vill man vänta så länge som möjligt med vallskörden (eller låta betesdjuren beta så länge som gräset växer för att spara på vinterfodret). Därför är ett möjligt scenario att oktober månad behövs för bete och vallskörd och då kan det bli svårt att hinna få ut sin gödsel i tid.

Tillsynsmyndigheten får inte ge en generell dispens från detta gödselspridningsdatum, men den kan ge individuell dispens. Jordbruksgruppen i Kalmar (en samarbetsgrupp mellan Länsstyrelsen i Kalmar, miljöinspektörer från kommuner, LRF Sydost och rådgivare bl.a. från Hushållningssällskapet) har haft möte angående problematiken vilket sedan ledde till att miljöinspektörerna tog fram en förenklad dispensansökningsblankett som gäller för detta specifika år. Vissa kommuner har tagit till sig denna förenklade blankett och andra kommuner har egna blanketter man kan använda.

Behöver du söka dispens så kontakta din tillsynsmyndighet omgående, de flesta kommuner tar ut en avgift för att handlägga dispensansökan. Observera att om du har en C- eller B-verksamhet och villkor angående gödselspridning så räcker det inte med denna dispensblankett. En tillsynsmyndighet kan inte ge dispens från ett tillståndsvillkor, de kraven är mer skarpa och där krävs ett annat förfarande. Var noga med att ta upp denna problematik med din tillsynsmyndighet så att du inte riskerar villkorsbrott!

Observera att man oavsett datum inte får sprida gödsel på snötäckt eller frusen mark. Har man fått dispens att sprida i november får man inte göra det om marken är frusen eller snötäckt, då krävs en ny dispens.

LRF Sydost har i sin information lagt in länkar till dispensansökningsblanketterna för de olika kommunerna, se länk:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2018/10/sa-soker-du-dispens-for-godselutkorning/

Behöver du hjälp?
På Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge kan du kontakta följande miljörådgivare för att få hjälp med din dispensansökan.

Pernilla Sjögren, Södra Kalmar län och Öland, 072-351 50 68
Emma Johansson, Norra Kalmar län, 070-829 08 30
Lena Persson, Blekinge och Kronoberg, 070-233 68 71