Dikesföretag i fokus!

Det finns idag drygt 57 000 olika dikes- och markvattningsföretag i landet. Många tillkom för mer än 100 år sedan och har genom åren inte fått tillräckligt underhåll. Under Hushållningssällskapets kursdag i Borlänge berättade David van Alphen de Veer, växtodlingsrådgivare, om hur man kan förändra och skapa nytt!

Artikeln är hämtad ur Jord och Skog nr 3.

Dikesföretag