Digitala försöksdagar genomförda

Under onsdagen genomfördes dag 2 av Hushållningssällskapets nationella försöksdag.

Kursen skedde via teams. Medverkande har varit försökspersonal från Hushållningssällskapets försöksstationer runt om i Sverige. Brett program med allt från stresshantering till försöksteknik. Nu satsar vi inför en ny fältsäsong 2021!

Bild ur det digitala programmet: