Digital föreläsning för medlemmar blev succé

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens satsning på kostnadsfria digitala föreläsningar för medlemmar har blivit en fullträff. Nya medlemmar och ökad medlemsnytta är några av resultaten som kan räknas in efter att årets första föreläsning genomförts.

Över 80 nya och varande medlemmar hade anmält sig till föreläsningen Mata din jord som genomfördes i slutet av mars. Aktiviteten initierades av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som tillsammans med de lokala ordförandena i sina lokala hushållningssällskap och gillen arbetat för att hitta nya sätt att locka nya medlemmar och samtidigt öka medlemsnyttan för befintliga medlemmar.

Jorden i fokus

Årets första digitala föreläsning var öppen även för medlemmar i Jämtland och Västernorrland som ett led för ökad samverkan mellan de nordliga länen. Erica Rosendahl som driver Skogsbrynets trädgård var föreläsare och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter om allt från olika komposteringsmetoder och hur man kan göra mikroorganismerna i jorden en tjänst, till hur man kan jobba med täckodling och biokol. Flera av deltagarna lämnade fina betyg i möteschatten innan mötet avslutades.

Medlemsarbetet fortsätter

Veronica Landström som är medlemskontakt på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten var nöjd med utfallet från föreläsningen.

– Nästa steg är att på vår ordförandekonferens i april redovisa resultatet av den genomförda föreläsningen och att tillsammans med våra lokala ordföranden jobba fram förslag på fler intressanta teman och föreläsare som kan attrahera både nya och nuvarande medlemmar, säger hon.