Demonstration av tröskor på Brunnby Gård

– Jätteroligt att det händer något som man kan åka och titta på, var kommentaren från några av de tillresta till tröskdemonstrationen på Brunnby Gård som hölls en förmiddag i slutet av augusti.
– Hur många av er använder skördekartering i era tröskor, frågade Hushållningssällskapets Gunnar Cederberg besökarna? Med skördekartering får du koll på fältets varierande avkastningsförmåga och kan göra riktade insatser.
Under demonstrationen visades bland annat intelligenta system för flygande tömning där tröskan fungerar som ledarmaskin och styr traktorerna med spannmålsvagnarna.