Demo om bevattning och teknik i småskalig grönsaksodling

Bevattning kan vara en avgörande faktor i en grönsaksodling och många mindre företag lägger ner mycket tid på bevattning. Detta stod i fokus på en nyligen genomförd teknikdemo i Hushållningssällskapets regi.

Tidigare i veckan höll Hushållningssällskapet Västra en teknikdemonstration på Lilla Jordbruket i Bergum. På teknikdemon fick deltagarna se både de befintliga lösningar som finns på Lilla Jordbruket samt på bevattningslösningar och växthusteknik från utställarna CM teknik och Waterboys AB. Molnen var regntunga men regnet höll sig lyckligtvis borta tills teknikdemon var avslutat.

Bevattning kan vara en avgörande faktor i en grönsaksodling och många mindre företag lägger ner mycket tid på bevattning. Genom att införa bra strategier med hjälp av bra material för bevattningen kan både grönsaksskörd och kvalitet öka samtidigt som odlaren kan spara pengar, resurser samt frigöra tid till andra arbetsmoment. Att prata med andra odlare och kunniga återförsäljare gör att många misstag och felinvesteringar kan undvikas, vilket både sparar på miljön och värdefull tid.

Tunnelodling och odling i mindre växthus är något som kommit stort. På teknikdemonstrationen visades ett viktigt tekniksortiment för i första hand mer småskaliga växthus-/tunnelodlare som underlättar och optimerar odlandet. Det visades även teknik som är viktig för att rationalisera arbetet i större växthusodlingar, vilket är nyttigt för odlare som funderar på att utöka sin växthusodling. Från Göran Claesson, som driver stadsodlingen Vegostan i Malmö, fick deltagarna även ta del av hur egna lösningar kan göras med en mindre budget och en nypa problemlösaranda.

Det blev en väldigt trevlig och intressant dag och äntligen kunde man träffas och mingla, om än i flera grupper och på behörigt avstånd. Känna på saker och se dem in real. Det kändes som att det går mot ljusare tider!

Träffen genomfördes inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Olle Olsson på Lilla Jordbruket var en trevlig värd.