Delta i Hela Sverige blommar i Halland

Hela Sverige blommar är tillbaka och vi söker nu lantbrukare som vill odla blommande fältkanter. De som väljer att delta som samarbetspartner i projektet bidrar till den biologiska mångfalden i närområdet.

Om projektet

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Hushållningssällskap, lantbrukare och sponsorer från näringsliv och myndigheter. Projektet syftar till att få ut mer blommande fältkanter i åkerlandskapet genom samverkan. I Halland gör ekonomisk sponsring från Länsförsäkringar Halland, Visit Halland och Coop i Varberg det möjligt att driva projektet, vilket är fantastiskt roligt! Deltagande lantbrukare får genom projektet 10 kg frön av antigen en ettårig eller flerårig blandning att så ut på 0,5 ha åkermark. För de lantbrukare som önskar delas det även ut A3-skyltar att sätta i fältkanten för att visa upp projektet för allmänheten. Fröna går att hämta på Agrocenter i Falkenberg eller Lilla Böslid i Eldsberga. I projektet prioriteras lantbruk som odlar mer än 10 ha åker.  

Anmälan för 2023 är stängd.