Debatt: ”Ställ er inte åt sidan, tacka inte nej till makt”

"Ställ er inte åt sidan, utan intressera er för att äga jord och skog. Och tacka inte nej till makt."

I en debattartikel i tidningen ATL på internationella kvinnodagen måndag 8 mars riktar sig Annika Bergman, vd för Hushållningssällskapet Halland, till unga kvinnor inom det gröna näringslivet med budskapet: Ställ er inte åt sidan, utan intressera er för att äga jord och skog. Och tacka inte nej till makt.

Vi firar internationella kvinnodagen den 8 mars. För många är det en mycket viktig dag värd att uppmärksamma. För andra i samma nivå som kanelbullens dag: javisst ja, kvinnor kan. Också.

Det ligger nära till hands att redovisa en massa fakta om varför kvinnor i dag fortfarande inte nått jämställdhet när det gått 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. I stället väljer jag att ge min dotter Grete, 20 år, och alla andra unga kvinnor i vårt gröna näringsliv några tips.

  • Skaffa dig en bra utbildning och med den ett brett nätverk. Pluggar gör man inte primärt för kunskapen, den är föränderlig. Pluggar gör man för att lära sig hantera kunskap, hålla ut och leverera på beställning, lära sig fungera med olika människor och skapa ett nätverk som lever och lyfter genom livet. I dag är mer än två av tre sökanden till universitet och högskolor kvinnor.
  • Intressera dig för att äga, jord, skog och fastigheter. Ställ dig inte automatiskt åt sidan som så många systrar i generationer gjort. Ägandet i sig är inte svårt. Kom ihåg att i Sverige är det svårt att jobba till sig ett kapital, du behöver över tid äga för att få del av värdeökningar. Det gäller också ditt boende. I dag ägs 27 procent av jordbruksmarken av kvinnor, andelen kvinnliga skogsägare är uppe i 38 procent men i areal räknat långt mindre.
  • Se till att investera en del av dina pengar för framtiden, inte bara använda dem till din och familjens dagliga konsumtion. Aktier, ISK (investeringssparkonto), pensionssparande – vad som helst bara inte du står ensam med fakturorna varje månad medan ni bygger upp ett företag som du inte är delägare i. Ingen vet vad framtiden har att ge.
  • Välj en jämställd partner som klippt navelsträngen till föräldrarna och som står på egna ben. Det kommer att vara det enskilt viktigaste valet du gör i detta liv. En partner som delar bördor, ger utrymme som peppar och unnar dig framgång. En partner som tar sin del av ansvaret. En partner som förstår vikten av delaktighet för att skapa engagemang och lojalitet i den egna nya familjen.
  • Behandla dina barn lika, om det är dottern eller sonen som vill gå till förskolan i rosa prinsessklänning spelar ingen roll. Bekräfta båda könen efter vad de gör, inte hur de ser ut. Peppa dem till aktivitet och handling: hejda inte din bossiga flicka, hindra inte din sons tårar. Låt dem vara mänskliga.
  • Be inte om ursäkt för att du tar plats eller har framgång. Välj dina arenor där du kan blomstra och dina egenskaper kommer till sin rätt. Var ditt bästa jag och ingen kommer att slå dig på det. Tacka inte nej till makt, att vara maktlös är inget att sträva efter. Säg ja till din egen utveckling.

Vi har en generation tjejer på ingång som inte ber om ursäkt för sig. De kvantitativa jämställdhetsmålen är väl synliga och går mestadels åt rätt håll. Nu gäller det att titta på de kvalitativa: inflytande och makt i hela livet.

Jag blir inte förvånad om vi inom en inte alltför avlägsen framtid diskuterar kvotering av män till ledande positioner, statistiken i vårt kunskapssamhälle talar för det.

Annika Bergman

Vd, Hushållningssällskapet Halland