Debattartikel i SvD Näringsliv

Hushållningssällskapens förbund har skrivit en debattartikel som publicerades i SvD Näringsliv (24/9) ”Svensk slagsida i synen på livsmedel”.

Utdrag ur debattartikeln

”I mars 2015 startade regeringen arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Vi är många som väntar spänt, men lite oroligt på resultatet. Samtidigt har våra grannländer också arbetat med att utveckla sin livsmedelsproduktion. Men länderna agerar väldigt olika. Varför är det så? I grunden baseras politiska beslut på samhällets inställning och värderingar. Det är tydligt att grannländernas syn på lantbruket och vikten av livsmedelsproduktion i hög grad skiljer sig från den svenska”.

Lär hela artikeln här