Debattartikel i DN

Nyanlända skulle kunna få jobb i den gröna näringen om de bara fick rätt utbildning. En nyligen genomförd enkät som Hushållningssällskapet gjort visar att det finns stora behov av arbetskraft. Detta lyfter Jesper Broberg och Mats Halling fram i en debattartikel i Dagens Nyheter söndagen den 22 april.

Läs debattartikeln i sin helhet här!