Debattartikel ATL fredag 30/1

Jesper Broberg, förbundsdirektör för Hushållningssällskapens förbund skriver i en debattartikel i ATL (30/1) om konsekvensen av minskade forskningsanslag från regeringen.

Bland annat skriver Jesper Broberg att både regeringen och Sveriges bönder vill se en levande landsbygd, med ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk som en självklart grundbult. Men ökad konkurrenskraft kräver ökade forskningssinsatser.

Läs hela artikeln här PDF

eller på ATL:s hemsida