Data i realtid i ett av finalbidragen

Hushållningssällskapets Agtech Challenge-tävling närmar sig final. Här är ännu en av de tävlande i fokus: Patrick Pettersson.

Realtidsuppföljning ger företagarna tillgång till data i realtid, vilket gör att de tillsammans med
andra företagares analyser och råd­givares erfarenheter får ett bättre beslutsunderlag. Att få tillgång till realtidsanalyser i stället för efterkalkyler året efter möjliggör förbättrande åtgärder i ett mycket tidigare läge än idag till en lägre tidsåtgång.

Lantbruksföretagaren får även en ökad kunskap om sitt odlande vilket leder till
bättre lönsamhet, minskat klimatavtryck och möjlighet till jämförelser med andra likartade företag.

På bilden här ovanför ser vi Patrick Pettersson. (Foto: onlinemassan.com).