Data Driven Dairy Decisions for Farmers

Hushållningssällskapet arbetar med EU-projektet 4D4F: ett nätverk med fokus på mjölkdjur, miljösensorer och realtidsinformation som beslutsunderlag i mjölkproduktionen.

Kontakta Sofia Lindman om du vill veta mer om projektet eller läs mer på projektsidan. Till 4D4F →

Sofia Lindman 070-290 35 99 sofia.lindman@hushallningssallskapet.se