Dags för Öjeby lantbruksmässa och sista chansen att rösta i Agtech Challenge

25-26 augusti äger Öjeby Lantbruksmässa rum. Det blir också sista chansen att rösta på de 15 bidragen i tävlingen Agtech Challenge.

I oktober är det dags för prisutdelning i Hushållningssällskapets Agtech Challenge. De tävlande har filat på sina idéer och presenterat dem på bred front i den digitala montern på sommarens lantbruksmässor.

Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar är genomförda och nu återstår Öjeby Lantbruksmässa 25 augusti – 26 augusti då innovationsfilmerna finns tillgängliga. På plats i Öjebyn finns bland andra två av de tävlande bidragen Agrosolary och Triple Win.

– Agrosolary är ett koncept som fångar solen och gynnar biologisk mångfald. Det handlar om att använda fälten inte bara för växtodling utan också som plats för effektiva solföljare, samtidigt som biologisk mångfald gynnas, förklarar Kurt Hansson en av konstruktörerna av tävlingsbidraget.

Triple Win presenteras på plats i Öjebyn av Lars Hylander som förklarar:

– Triple Win är en idé för framställning av ammoniak för lagring, energi och gödsel. Konceptet bygger på en lagringsbar energibärare som ersätter fossila bränslen utan utsläpp av CO2 eller partiklar.

– Teknikutvecklingen går väldigt fort digitalt, mekaniskt, i sensorer och inte minst AI. Hushållningssällskapets Agtech Challenge är en fantastisk möjlighet att knyta ihop lantbrukare, forskning, rådgivning, digitalisering och ny teknik i lantbruket. Det kan ge helt nya möjligheter, lösningar och affärer, säger Bo Selerud, ordförande i tävlingsjuryn.

De 15 bidragen har valts ut av tävlingsjuryn som bedömt att idéerna uppfyller målen: att bidraget ska ha potential att utvecklas till en produkt eller tjänst och ska skapa nytta för miljön och lönsamheten för företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring.

Kriterier som ligger till grund för bedömningen är: värdeskapande, användarnytta och hållbarhet.  Tre vinnare utses av juryn och prisutdelningen sker 7 oktober på Vreta Kluster utanför Linköping.

Förutom att se filmerna och läsa om alla spännande innovationer kommer besökaren att kunna rösta på sin favorit och vinna priser. De digitala mässornas fördel är att intresserade kan ta del av koncepten oavsett var i landet personen befinner sig.

Länk till livesändning Agtech Challenge 25 augusti klockan 12.00 – 13.00:

https://fb.me/e/1WdL9mRHJ

Läs mer om tävlingen här:

Hushållningssällskapets Agtech Challenge Online