Dags att göra en växtodlingsplan!

Växtodlingsplanen är ett perfekt verktyg för dig som arbetar med kvalitet och vill optimera lönsamheten i ditt företag.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att lyfta din växtodlingsekonomi. Bolla allt från gröd- och sortval baserat på marknaden och förutsättningarna för just ditt företag till att planera för gödslingsstrategier och EFA-areal. Växtodlingsplanen skapas i DataVäxt och uppfyller alla dokumentationskrav som myndigheter och certifieringsföretag ställer på dig inom nitratkänsligt område och som EKO-certifierad.

Hör av dig till någon av våra växtodlingsrådgivare!