Dags att beställa sättfisk för 2022

Nu när utplanteringssäsongerna är slut och året också börjar ta slut vill vi från fiskodlingarna tacka för samarbetet 2021 och blicka framåt mot säsongen 2022.

Nu i januari när isen ligger, täcket är på (snön) och fisken har sin vintervila, börjar ändå förberedelserna för nästa säsong. Öringrommen från våran egen avelsfisk är kramad men inte ögonpunktad, fjällrödingen har anlänt och börjat kläcka. Sedan kommer den övriga rommen av öring, röding, regnbåge under årets första månader, samt harrommen i slutet på maj, sedan är säsongen igång. Som vanligt är det bara rom som köps in till våra fiskodlingar för att hålla smittrisken nere och kvaliteten uppe.

Det har varit lite varmare i vattnet under sommaren 2021 hos våra odlingar, men tillväxten har ändå varit god. Nu under vintern med kalla vattentemperaturer går fisken in i en lugnare fas både i aktivitet och tillväxt.

Det är ett ökat intresse av vår fisk i olika åldrar som vi försöker möta. Fiskodlingarna har dock en gräns för mängden fisk som går att odla med bibehållen kvalitet, vilket gör att olika arter och storlekar till försäljning under året kommer att ta slut. Det är också större chans att vi kan leverera beställningen om ni väljer en mindre storlek på fisken.

För att kunna planera arbetet på odlingarna ber vi dig kontakta oss och lägga en beställning av ert behov av fisk för säsongen 2022.

Vårt mål är att leverera alla era önskemål, men om det uppstår odlingsproblem och/eller högt försäljningstryck som medför att fisken inte skulle räcka till kommer vi att prioritera utifrån när beställningen är lagd. Det är därför viktigt att ni kontaktar oss när ni vet era behov av utsättningsfisk.

Ni bokar fisken genom att kontakta oss via telefon eller mail.

Årets prislista hittar du här: Prislista Hushållningssällskapets fiskodlingar 2022

Välkommen att lägga din beställning

Lycksele Fiskodling
Johan Andersson
070-313 99 17 | johan.andersson@hushallningssallskapet.se

Kusträsk Fiskodling
Mattias Olsson
070-320 66 31 | mattias.olsson@hushallningssallskapet.se