CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit

CropSAT är ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder.

Nu presenteras en ny och mer användarvänlig variant av den försöksversion av verktyget som togs fram förra året. CropSAT är resultatet av ett brett samarbete mellan forskning, rådgivning, företag och myndigheter.

Nu kan du se utvecklingen i din gröda och styra kompletteringsgödslingen efter grödans behov. CropSAT är en interaktiv applikation för att lätt göra kvävebehovskartor med satellitkartans vegetationsindex som grund. Kartan kan laddas ned och användas för varierad kvävegödsling. CropSAT mäter grödan ungefär på samma sätt som en kvävesensor, men du får själv bestämma mängden kväve som ska tillföras och hur fördelningen över fältet ska bli.

Under perioden april till juni 2015 är målet att det ska finnas minst tre bilder över de flesta fälten från Skåne till Uppland. Beroende på molnigheten kan det bli fler eller färre. Även bilder från 2014 finns tillgängliga. Redan nu finns tidiga bilder för delar av södra Sverige på plats och fler kommer under de närmaste veckorna.

Fritt att använda

CropSAT är anpassat för att användas i både smarta mobiler och läsplattor. Greppa Näringen finansierar verktyget under 2015 och det är därför kostnadsfritt och tillgängligt för alla lantbrukare.

– Det känns verkligen roligt att få vara med och sprida den här informationen till så många lantbrukare. Nu kan många se variationerna i sin gröda och bli ännu mer resurseffektiva, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Framtaget i samarbete

Verktyget är framtaget av Sveriges lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet, Agroväst Livsmedel AB och Dataväxt AB och är fortsättningen på ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning.

– Att det skulle gå så här fort från forskning till ett användbart verktyg trodde vi nog knappt själva och det är väldigt roligt att lantbrukarna får chansen att använda CropSAT i år, säger Henrik Stadig på Hushållningssällskapet.

För mer information kontakta:

Henrik Stadig, henrik.stadig@hushallningssallskapet.se