Information om Coronaviruset

Hushållningssällskapet följer aktivt händelseförloppet kring Coronaviruset och har regelbundna avstämningar. Beträffande information och vägledning hänvisas i första hand till folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om Coronaviruset.

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

 

För mer info om våra rutiner: Kontakta ditt lokala Hushållningssällskap.