Controlled Weed Farming ett av 15 bidrag i agtech-tävling

Presentationen av tävlingsbidrag i Hushållningssällskapets Agtech Challenge fortsätter.

Den 7 oktober äger finalen rum, tills dess redovisar vi alla bidrag här. Detta blir den tredje presentationen i raden.

Controlled Weed Farming, CWF, är en ny benämning på odlingsåt­gärder som skapar förutsättningar för en lång­siktigt hållbar odlings- och ogrässtrategi.
Minimal bearbetning, direktsådd, centi­meternoggrannhet och växtföljds­planering är några av de åtgärder som samverkar i ett projekt som vi nu hoppas ska leda till bland annat säkrare etableringsmetoder, minskande ogräsbank och ett ännu grönare och friskare odlingslandskap.

På bilden Martin Krokstorp. Foto: onlinemassan.com