Carl-Otto Swartz ny ordförande i Hushållningssällskapet Skåne

Vid tisdagens stämma med Hushållningssällskapet Skåne valdes Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, till ny ordförande efter avgående Per Lindahl som är ny ordförande för Lantmännen Sverige.

Hushållningssällskapet Skåne befinner sig i en spännande utvecklingsfas med bredare och större verksamhet med fokus att utveckla skånskt lantbruk. Under senare år har verksamheten breddats med bland annat övertagande av ett nematodlaboratorium och utvidgning av Önnestadsgymnasiet med skogsutbildning.

”Det känns fantastiskt roligt och spännande att få axla ordföranderollen i Hushållningssällskapet Skåne då det händer mycket inom Hushållningssällskapet” säger Carl-Otto Swartz.

”Utvecklingen av skånskt lantbruk, med ökad konkurrens, behov av mer livsmedel och kunskapsutveckling samtidigt som lantbrukets avtryck i miljön måste minska kräver ett framgångsrikt Hushållningssällskap” fortsätter Carl-Otto Swartz”

Styrelsen består av totalt tio ledamöter:
Carl-Otto Swartz, Örup, Ordförande
Mats Hansson, Villands Vånga
Ann Hermansson, Eslöv
Jonny Nilsson, Glemmingebro
Nils Gyllenkrok, Lund
Elisabeth Hansson, Klippan
Mats Olsson, Hököpinge
Marcus Pettersson, Höganäs
Ann Knutsson, Dösjebro
Madeleine Nilsson, personalrepr.