Nyheter

 1. Innovation för Norrbottnisk Mat

  Publicerad |

  Nu går innovationsarbetet för Norrbottnisk Mat vidare. I samarbete med Ella Jonsson, processledare hos Mera Media, genomför vi nästa steg i arbetet med den gemensamma plattform som projektet ska leda till.

  Läs mer

 2. Lantraser – från hage till mage: Hur gör andra? Seminarium och Gårdsbesök på Forslundagymnasiet

  Publicerad |

  Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Ett viktigt skäl är att förhindra vidare förlust av husdjursgenetiska resurser, säkra förutsättningarna för en framtida livsmedelsproduktion samt trygga det kulturarv som våra husdjursraser utgör. Nu går vi vidare med nästa seminarium i projektet Lantraser – från hage till mage.

  Läs mer

 3. Workshop med temat SKOG OCH HÄLSA

  Publicerad |

  Nordic Nature Health Hub arrangerar Workshop med temat SKOG OCH HÄLSA i UMEÅ 28/3 2019 – på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och i skogen.

  Läs mer

 4. Grönsaksträff

  Publicerad |

  Välkommen till en temadag om växtskydd i grönsaker! Vi tittar på resultat från forskning och försök, ogrässtrategier, nya skadegörare, växtskydd och mycket mer. Dagen börjar med program med fokus rotfrukter, därefter blir det programpunkter av intresse för alla som producerar grönsaker. Torsdagen den 28 februari kl. 8.30-16.00 Helgegården, Skepparslöv Se program och inbjudan» Kostnad Kostnad […]

  Läs mer

 5. Rapskväll

  Publicerad |

  Sydöstra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare med flera inbjuder till Rapskväll Torsdagen 28 mars kl 18.30 , Hushållningssällskapet i Kalmar, Flottiljvägen 18  Efter stämman ( 18.00) kommer vi att ägna kvällen åt rapsinformation. Albin Gunnarsson från svensk raps kommer att prata kring de erfarenheter som finns om stråförkortning. Samt om efterverkan av ogräspreparaten man har sett […]

  Läs mer

 6. Grundkurs i bokföring!

  Publicerad |

    Redovisning – rationellt, rätt och roligt! För att nå framgång som egen företagare är det viktigt att ha en god insikt i företagets ekonomi. Det viktigaste redskapet för ekonomistyrning och uppföljning av ekonomin är bokföring och bokslut. Målet med den här kursen är du ska kunna sköta den löpande bokföringen i ditt eget företag […]

  Läs mer

 7. Grön Arena gård – grundutbildning 6 dagar

  Publicerad |

  Kurs: Grön Arena Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård. Hushållningssällskapet kan nu erbjuda en ny […]

  Läs mer

 8. Mat med sötlupin och bondböna/åkerböna – närproducerad proteinråvara

  Publicerad |

    Allt fler gäster efterfrågar större inslag av den gröna maten för att värna om miljö och hälsa, av etiska skäl eller för att det är gott, väcker nyfikenhet och ger en intressant variation. Både sötlupin och bondbönor har god smak, värdefulla egenskaper och en stor potential att förädlas. Välkommen till en kreativ kväll med dessa […]

  Läs mer

 9. Bygga för dikor

  Publicerad |

  Har du dikor eller funderar du på att börja med det? Här kommer en kurs för dig! Kursen presenterar byggtekniska lösningar för både ombyggnad och nybyggnad och som ger djuren en bra närmiljö med låg miljöpåverkan. Där man värnar om en god djurhälsa och en effektiv produktion. Detta inom en rimlig byggkostnad. Kursen består av […]

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.