Nyheter

 1. Inspirationsföreläsning om åkerböna som livsmedel Torslunda

  Publicerad |

  Det finns en ökad efterfrågan hos konsumenter på proteiner ifrån växtriket. I Sverige finns inte klimat att odla alla typer av proteiner som köps av konsumenter, därför bör fokus ligga på att förädla de proteiner som kan odlas. Åkerböna är ett exempel på en baljväxt som under lång tid har odlats i Sverige. Traditionellt odlas […]

  Läs mer

 2. Inspirationsföreläsning om åkerböna som livsmedel Gamleby

  Publicerad |

  Det finns en ökad efterfrågan hos konsumenter på proteiner ifrån växtriket. I Sverige finns inte klimat att odla alla typer av proteiner som köps av konsumenter, därför bör fokus ligga på att förädla de proteiner som kan odlas. Åkerböna är ett exempel på en baljväxt som under lång tid har odlats i Sverige. Traditionellt odlas […]

  Läs mer

 3. Varför bete? – Betesdag i Siknäs

  Publicerad |

  Välkommen till en betesdag i Siknäs den 11 juni 2019.  Aktiviteten genomförs inom projektet ”Ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar i Norrbotten”.

  Läs mer

 4. Webbutbildning: Sparsam körning för traktor

  Publicerad |

  Fredagen den 14 juni, klockan 10.00, erbjuder vi webbutbildning i Sparsam körning för traktor. Webbkursen tar 1,5 timme och genomförs via Skype. Kostnad Varje kursintyg kostar 1 095:–. Ett företag kan delta med flera personer vid samma kurstillfälle. Varje extra kursintyg kostar 450:–. Priserna är exklusive moms. Anmälan Senast onsdagen den 12 juni till richard.eriksson@hushallningssallskapet.se

  Läs mer

 5. Gårdsvandring på Borgeby gård

  Publicerad |

  HIR Skåne inbjuder till en gårdsvandring där vi simulerar tillsynsbesök på en växtodlingsgård! Vi visar på vanliga problem, vilken dokumentation som krävs och inte minst praktiska tolkningar och lösningar. Förutom lagkrav kommer vi att ta upp tvärvillkor, kontraktskrav, certifieringsregler och vad vi ser kommer i framtiden. Exempel på särskilt aktuellt ämne just nu är användningsvillkor […]

  Läs mer

 6. Matminnen

  Publicerad |

  VD Karin Ahlberg Eliasson pratar matminnen och hushållning, Lena Bengtsson lagar mat från 1700-talet på vedspis.

  Läs mer

 7. Fältvandring – Biotopskyddet

  Publicerad |

  Vad avgör om ett dike är biotopskyddat eller inte? Under fältvandringen tittar vi på biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet. Hur underhåller man ett biotopskyddat dike? Får man lägga stenar på ett odlingsröse? Är det ok att placera kasserade ensilagebalar på åkerholmar för att ge humlorna boplatser? Vilka arter finns på åkerholmar, i odlingsrösen, diken och småvatten? […]

  Läs mer

 8. Styrelseutbildningar Halland 2019-2020

  Publicerad |

  Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet? Nu kör vi igång styrelseutbildningar runt om i Sverige! Vecka 43 (2019) – 7 (2020) genomförs styrelseutbildning för dig som är lantbruksföretagare eller företagare […]

  Läs mer

 9. Kurs i ekologisk odling av växthustomat

  Publicerad |

    Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat. Kursen, som kommer att genomföras under 2019, vänder sig till Dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater. De fyra kursdagarna kommer att spridas över året och ta upp aktuella delar i odlingen. Kursen hålls på […]

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.