Nyheter

 1. Studieresa till Norge och Jämtland med tema grovfoder till nötkreatur

  Publicerad |

  Följ med oss på en resa västerut till Jämtland och Norge med vall och bete som fokus. Vi kollar om gräset är grönare på andra sidan gränsen, äter god mat och samlar nya erfarenheter. Vi besöker fyra gårdar som är duktiga på grovfoder, såväl vallodling som bete och tar upp ämnen som sortval, foderkonservering och […]

  Läs mer

 2. “Är du ung och grön”?

  Publicerad |

  Träff om företagande på landsbygden “Är du ung och grön?” Hushållningssällskapet bjuder in till en inspirerade eftermiddag om företagande på landsbygden. Under dagen får du veta mer om vilka organisationer eller myndigheter som finns för stöd och rådgivning samt vilka möjligheter du har till finansiering när du vill starta eller utveckla din verksamhet. Program 12:00 […]

  Läs mer

 3. Klimatsmart & klimatsäkert skogsbruk

  Publicerad |

  Här kommer ett gyllene tillfälle att lära sig hur bra aska är för skogsmarken. Ökad tillväxt och vitalare skog är en del av vinsterna med askåterföring. Klimatet kommer att bli varmare på grund av utsläppen av växthusgaser. Biobränslen är goda för klimatet och restprodukten är bra för skogsmarken. Vi börjar med att se hur askan […]

  Läs mer

 4. Hushåll med skogsmarken

  Publicerad |

    Ett aktivt skogsägande är en förutsättning för att skogen och fastighetens värde ska växa med tiden. Den här informationskvällen kommer vi att gå igenom frågor som t ex: vad är målet med ditt skogsägande? hur kan du sälja din skog med god lönsamhet? hur hanterar du körskador på bästa sätt? vad ska man tänka på […]

  Läs mer

 5. Klimatet och granbarkborren

  Publicerad |

  Efter sommaren 2018 var många bestånd stressande av torka, vilket gjorde de mer mottagliga för insekter och svampar. Klimatet förändras redan nu och kan vara en bidragande faktor. Granbarkborren kunde växa till och hade under hösten angripit ca 2,5 milj m3 skog, vilket gör att det är för skogsägare mycket angeläget att göra åtgärder för […]

  Läs mer

 6. Hur finansiera Din idè?

  Publicerad |

    Få tips och råd kring finansiering av en idé. Under dagen får du tips om olika finansieringsmöjligheter. Vi vänder oss till dig som vill starta eller vill utveckla din affärsidé. Mer information kommer här. Plats: Dinglegymnasiet  

  Läs mer

 7. Informationsträff Biogödsel

  Publicerad |

  Informationsträff biogödsel Välkomna till en eftermiddag med besök på Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård och information om aktuell KRAV-certifiering av biogödseln. Tid:                    Onsdagen den 20 mars 2019, kl. 16.00. Plats:                 Biogasanläggningen vid Kungsängens gård, Uppsala. Anmälan:         Senast 18 mars till Milena Jasarevic, tel. 070-640 85 75 eller e-post: milena.jasarevic@hushallningssallskapet.se Program:          Lennart Nordin visar runt […]

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.