Nyheter

 1. Fältvandring ekologisk vallfröproduktion

  Publicerad |

    Nu i slutet av maj är hög tid att ta beslut om putsning av rödklöverfrövallarna. Ogräsförekomst, utveckling och markfukt avgör aggressiviteten i putsningen. Detta och mycket mer diskuterar vi hos Claes Schneider, Berga Gård, Fjugesta. Demonstration av putsning. Engelskt rajgräs; gödslingsstrategier, pollinering, nya insådder och alla andra frågor du har. Tid: Måndagen den 27 […]

  Läs mer

 2. Fältvandring – Biotopskyddet

  Publicerad |

  Vad avgör om ett dike är biotopskyddat eller inte? Under fältvandringen tittar vi på biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet. Hur underhåller man ett biotopskyddat dike? Får man lägga stenar på ett odlingsröse? Är det ok att placera kasserade ensilagebalar på åkerholmar för att ge humlorna boplatser? Vilka arter finns på åkerholmar, i odlingsrösen, diken och småvatten? […]

  Läs mer

 3. Fältvandring Odensviholm

  Publicerad |

  Fältvandring på Odensviholm. Dessutom kommer vi att utbyta erfarenheter kring att så flera grödor efter varandra samma år. Vi bjuder på korv och kaffe.   Ev frågor : Stefan Johansson 070 -998 82 52 Läs hela inbjudan här (pdf)

  Läs mer

 4. Hallfredadagen på Gotland

  Publicerad |

  Gotlands årliga stora fältvandring med seminarier och demonstrationer på försöksstationen Hallfreda i Follingbo.  

  Läs mer

 5. Hushållningssällskapet årliga fältvandring

  Publicerad |

  Välkommen på framtidsspaning i fält Vårens stora höjdpunkt närmar sig! Den 4 juni bjuder Hushållningssällskapet Östergötland in till fältvandring på Glyttinge. Tid: Tisdagen den 4 juni kl. 17:30 Plats: Glyttinge, 585 99 Linköping. Vi samlas utanför ladugården på Glyttinge och vandrar sedan ut i fält för att bland annat se på: Halva ytan, minimerad bearbetning […]

  Läs mer

 6. Fältvandring

  Ekologisk fält- och gårdsvandring Rådde gård

  Publicerad |

    OM EKOLOGISK ODLING OCH DJURHÅLLNING I PRAKTIKEN Funderar du på att bli ekologisk producent eller är du redan där? Följ med på vår fältvandring och lär dig mer om både ekologisk odling och djurhållning. Vi belyser frågeställningar som: Hur ser marknad och efterfrågan ut på ekologiska produkter? Vad kan man påverka själv? 2018 stod […]

  Läs mer

 7. Rådde gård

  Fältvandring Silarps gård

  Publicerad |

    TEKNIKER OCH STRATEGIER FÖR ÖKAD AVKASTNING Att hålla sig uppdaterad om olika tekniker och strategier är viktigare än någonsin för att bibehålla och öka avkastningen på din gård. På Silarps Gård bedrivs mjölkproduktion med cirka 130 kor och växtodling på 170 hektar. De odlar vall, grönfoder, höstsäd samt odling av maltkorn och grynhavre. Fredrik […]

  Läs mer

 8. Fältbesök viltskador i jordbruksgrödor

  Publicerad |

  Håkan Svensson har satt ut burar för att titta på betesskador av de vilda djuren. Vi tittar på det fältet i Tyllinge och pratar runt det. Ev frågor besvaras av Håkan Svensson 070-3955631 Läs hela inbjudan här(pdf)

  Läs mer

 9. Oljeväxt och fröodlarfältvandring

  Publicerad |

  Välkommen på oljeväxt och fröodlarfältvandring   4 juni på kvällen, Wärnanäs Vi  tittar på lök, raps och rödklöverfrö. Mer information kommer

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.