Nyheter

 1. Kurs/Fältvandring – Integrerat växtskydd med prognos- och varning i spannmål

  Publicerad |

  Vilka svampsjukdomar och insekter är vanligast i år? Behöver du göra någon behandling? Vilka preparat är mest effektiva? Varje år anläggs noll-rutor för kemisk bekämpning av insekter och svampsjukdomar. Vi kommer att titta på de prognosrutor som finns i närheten och diskutera de olika grödornas status gällande ogräs, svamp och insekter. Linda af Geijersstam från […]

  Läs mer

 2. Inspirationsföreläsning om åkerböna som livsmedel Torslunda

  Publicerad |

  Det finns en ökad efterfrågan hos konsumenter på proteiner ifrån växtriket. I Sverige finns inte klimat att odla alla typer av proteiner som köps av konsumenter, därför bör fokus ligga på att förädla de proteiner som kan odlas. Åkerböna är ett exempel på en baljväxt som under lång tid har odlats i Sverige. Traditionellt odlas […]

  Läs mer

 3. Inspirationsföreläsning om åkerböna som livsmedel Gamleby

  Publicerad |

  Det finns en ökad efterfrågan hos konsumenter på proteiner ifrån växtriket. I Sverige finns inte klimat att odla alla typer av proteiner som köps av konsumenter, därför bör fokus ligga på att förädla de proteiner som kan odlas. Åkerböna är ett exempel på en baljväxt som under lång tid har odlats i Sverige. Traditionellt odlas […]

  Läs mer

 4. Varför bete? – Betesdag i Siknäs

  Publicerad |

  Välkommen till en betesdag i Siknäs den 11 juni 2019.  Aktiviteten genomförs inom projektet ”Ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar i Norrbotten”.

  Läs mer

 5. Fältvandring ekologisk vallfröproduktion

  Publicerad |

    Nu i slutet av maj är hög tid att ta beslut om putsning av rödklöverfrövallarna. Ogräsförekomst, utveckling och markfukt avgör aggressiviteten i putsningen. Detta och mycket mer diskuterar vi hos Claes Schneider, Berga Gård, Fjugesta. Demonstration av putsning. Engelskt rajgräs; gödslingsstrategier, pollinering, nya insådder och alla andra frågor du har. Tid: Måndagen den 27 […]

  Läs mer

 6. Öppet hus: Upptäck arenan för grön omsorg

  Publicerad |

  Lär känna gårdarnas arbete med social omsorg, skola och hälsa. Hushållningssällskapet bjuder in till öppet hus om Grön Arena i Umeås mest stadsnära lantbruksmiljö, endast 2 km från centrum.

  Läs mer

 7. Följ med till SkogsElmia

  Publicerad |

  SkogsElmia är en mötesplats mitt i den skogliga marknaden. Här hittar du produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning. På mässan 2019 står skogsägandet i fokus. Välkommen att följa med till Nordens ledande skogsmässa med buss Dina Försäkringar, Hushållningssällskapet, Södra, Sparbanken Lidköping, Sparbanken Skaraborg och Åse Viste Sparbank ordnar gemensamt bussresor till SkogsElmia. Pdf […]

  Läs mer

 8. Matminnen

  Publicerad |

  VD Karin Ahlberg Eliasson pratar matminnen och hushållning, Lena Bengtsson lagar mat från 1700-talet på vedspis.

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.