Nyheter

 1. Fältvandring ekologisk vallfröproduktion

  Publicerad |

    Nu i slutet av maj är hög tid att ta beslut om putsning av rödklöverfrövallarna. Ogräsförekomst, utveckling och markfukt avgör aggressiviteten i putsningen. Detta och mycket mer diskuterar vi hos Claes Schneider, Berga Gård, Fjugesta. Demonstration av putsning. Engelskt rajgräs; gödslingsstrategier, pollinering, nya insådder och alla andra frågor du har. Tid: Måndagen den 27 […]

  Läs mer

 2. Öppet hus: Upptäck arenan för grön omsorg

  Publicerad |

  Lär känna gårdarnas arbete med social omsorg, skola och hälsa. Hushållningssällskapet bjuder in till öppet hus om Grön Arena i Umeås mest stadsnära lantbruksmiljö, endast 2 km från centrum.

  Läs mer

 3. Följ med till SkogsElmia

  Publicerad |

  SkogsElmia är en mötesplats mitt i den skogliga marknaden. Här hittar du produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning. På mässan 2019 står skogsägandet i fokus. Välkommen att följa med till Nordens ledande skogsmässa med buss Dina Försäkringar, Hushållningssällskapet, Södra, Sparbanken Lidköping, Sparbanken Skaraborg och Åse Viste Sparbank ordnar gemensamt bussresor till SkogsElmia. Pdf […]

  Läs mer

 4. Matminnen

  Publicerad |

  VD Karin Ahlberg Eliasson pratar matminnen och hushållning, Lena Bengtsson lagar mat från 1700-talet på vedspis.

  Läs mer

 5. Fältvandring – Biotopskyddet

  Publicerad |

  Vad avgör om ett dike är biotopskyddat eller inte? Under fältvandringen tittar vi på biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet. Hur underhåller man ett biotopskyddat dike? Får man lägga stenar på ett odlingsröse? Är det ok att placera kasserade ensilagebalar på åkerholmar för att ge humlorna boplatser? Vilka arter finns på åkerholmar, i odlingsrösen, diken och småvatten? […]

  Läs mer

 6. Fältvandring Odensviholm

  Publicerad |

  Fältvandring på Odensviholm. Dessutom kommer vi att utbyta erfarenheter kring att så flera grödor efter varandra samma år. Vi bjuder på korv och kaffe.   Ev frågor : Stefan Johansson 070 -998 82 52 Läs hela inbjudan här (pdf)

  Läs mer

 7. Hallfredadagen på Gotland

  Publicerad |

  Gotlands årliga stora fältvandring med seminarier och demonstrationer på försöksstationen Hallfreda i Follingbo.  

  Läs mer

 8. Minska risken för foderbrist vid torka

  Publicerad |

  Välkomna till en extrainsatt rådgivningsträff i fält 24 maj. Vi fokuserar på åtgärder och erfarenheter för att minska risken för foderbrist vid torka. Vilka åtgärder har gjorts, hur blev det, vad kan vi göra mer? Diskussion i fält om erfarenheter kring hjälpsådder, tidpunkter och olika metoder. Vi tittar både på slåtter- och betesvallar. Hur kan […]

  Läs mer

 9. Hushållningssällskapet årliga fältvandring

  Publicerad |

  Välkommen på framtidsspaning i fält Vårens stora höjdpunkt närmar sig! Den 4 juni bjuder Hushållningssällskapet Östergötland in till fältvandring på Glyttinge. Tid: Tisdagen den 4 juni kl. 17:30 Plats: Glyttinge, 585 99 Linköping. Vi samlas utanför ladugården på Glyttinge och vandrar sedan ut i fält för att bland annat se på: Halva ytan, minimerad bearbetning […]

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.