Klimatsmart mat i Norrbotten – vad är det? Med Elisabeth Öberg

16 april, 2019

Ort: Bygdegården i Högsön
Arrangör: Lokala Hushållningssällskapet Råneå

Lokala Hushållningssällskapet Råneå i samarbete med Länsstyrelsen Norrbotten arrangerar Klimatsmart mat i Norrbotten – vad är det?

Vår föredragshållare Elisabeth Öberg jobbar som Trädgårdsutvecklare och Rådgivare på Länsstyrelsen Norrbotten. Hennes uppgift är att stärka trädgårdsnäringen i Norrbotten och hon arbetar inom Nära Mat – Norrbottens Livsmedelsstrategi men har också uppdraget att informera om Klimat och miljöpåverkan från vår produktion och konsumtion av livsmedel. Hon har tidigare arbetat i över 20 år på Trädgårdsförsöksstationen i Öjebyn, nuvarande Öjebyn Agro Park.

Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Dela sidan

Fler evenemang

Kalender