Greppa kvävet & energin i lantbruk & odling

14 februari, 2018

Ort: Vänersborg

Klimatsmart odlingsteknik med mikroorganismer kan ge nya möjligheter

”EM är ett preparat byggt på gedigna isolat av fotosyntesbakterier som fixerar kväve och CO2, mjölksyrebakterier samt jästsvampar. Forskning har visat att mikroberna samverkar med växten i rotzonen där de bidrar med att frigöra näring samt producera en mängd bioaktiva ämnen som växten kan dra nytta av.”

När?     Onsdagen den 14/2 2018. Kl. 13.30-ca 16.45
Var?     Hushållningssällskapet Väst, Vänerparken 13 Vänersborg

 

Program

Att fermentera fast organiskt material & flytgödsel
”Grunderna för EM-tekniken & det viktiga utbytet mellan jordmikroberna och grödan.”
Jan Feersma – forskare & agronom med bakgrund i Wageningen. Driver bolaget Agriton som är ett av Hollands främsta bolag beträffande mikrobiell odlingsteknik och som säljer EM-produkter
Föredraget är på engelska men kommer att översättas under tiden!

EcoBiome systemet; att förädla organiskt material till en effektiv flytande växtnäring
”Möjligheter och fördelar med en flytande ekologisk växtnäring som kan spridas med traditionella jordbrukssprutor eller doseringspumpar i växthus.”
Jan Röed – Ekolog med 20 års erfarenhet av växthusodling. Driver Botanic Culture med fokus på
mikrobiell odlingsteknik och som säljer produkter med EM i Sverige. 

Fermenterad växtnäring i tomat- och kålodling, resultat från 2 års odlingsstudier
”EM i odling av tomat och kål ute hos ekologiska odlare under 2016 och 2017.”
Marie Hansson, Hortonom, berättar om de studier som genomförts av den oberoende organisationen Hushållningssällskapet Väst.

Frågor och anmälan:
Kostnad: 200 kr exkl moms
Anmälan: senast onsdagen den 7 februari
Till: Marie Hanson, Hushållningssällskapet Väst
marie.hanson@hushallningssallskapet.se Tel 0521-725525

 

 

Dela sidan

Fler evenemang

Kalender