Aktivt styrelsearbete för ditt egna lantbruksföretag

16 januari, 2019

Ort: Kristianstad och Sjöbo
Arrangör: Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har du behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet du vad du vill med företaget och/eller ägandet?

Utbildning för styrelsearbete

Under hösten genomförs en styrelseutbildning för dig som är lantbruksföretagare eller företagare inom gröna näringar samt till dig som skulle kunna tänka dig att i framtiden medverka i styrelse eller strategiskt forum i lantbruksföretag.

Modeller och verktyg för utbildningen syftar till att skapa förståelse för:

  • Om en styrelse är rätt forum för ditt företag
  • Krav och roller som ägare, ledare, styrelsemedlem och företagsledning
  • Planering, drivande och utveckling av aktivt styrelsearbete
  • Styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter enligt aktiebolagslagen
  • Hur vi hanterar företagets ekonomi och finansiering i ett styrelsearbete
  • Strategisk planering

Hushållningssällskapet och Styrelseinstitutet håller i de olika kursmomenten, och kursen är upplagd på fyra träffar med hemuppgifter däremellan. Hemuppgifterna består i att arbeta med det egna företaget.

Program – 2019

Träff 1: 16 januari
Vad visar forskningen? Hur fungerar styrelser och gårdsråd i lantbruksföretag?
Jennie Cederholm Björklund,
Hushållningssällskapet i Halland.
Plats: Hushållningssällskapet, Skepparslöv Kristianstad.

Träff 2: 30-31 januari
Strategisk planering och ekonomi.
Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet Kalmar, Stefan Gustavsson, HIR Skåne, Leif Pettersson och Ingela Övgård, Övraby Lantbruk.
Plats: Bjärsjölagårds Slott, Sjöbo.

Träff 3: 14-15 februari
Styrelsens roller och ansvar.
Håkan Johansson, Styrelseinstitutet.
Plats: Bjärsjölagårds Slott, Sjöbo.

Träff 4: 13 mars
Summering och avslutning med diplomutdelning samt inbjuden föreläsare.
Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet Kalmar.
Plats: Hushållningssällskapet, Skepparslöv Kristianstad.

Frågor besvaras av
inga-lill.bergfors@hushallningssallskapet.se eller 0709-45 87 28.

Kostnad
Utbildningen kostar 14.900 kr exkl. moms inkl. kursmaterial, två övernattningar samt lunch, fika och middag vid övernattningstillfällena.

Information och Anmälan
Anmäl dig via formuläret nedan eller till info.h@hushallningssallskapet.se eller 0480-156 70.
Är det många från Kalmarområdet som visar intresse kan det ev. bli fler utbildningstillfällen i Kalmar med omnejd.

Inbjudan finns i sin helhet här (pdf).

Välkommen med din anmälan till styrelseutbildningen.
  • Vi behöver ditt namn och personnummer till Jordbruksverket för att utbildningen ska subventioneras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
  • Vad behöver vi veta om dig för att göra utbildningen så bra som möjligt för dig? Särskilda behov? Allergier?
  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna redovisa uppgifterna för Jordbruksverket för att få utbildningen subventionerad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Inga-Lill Bergfors på 0709-45 87 28.

 

Kursen delfinansieras av Jordbruksverket.

Dela sidan

Fler evenemang

Kalender