Byråkratin i lantbruket belastar och kostar

Vilken kostnad och hur mycket tid lägger egentligen lantbruksföretagarna på journalföring, kontroller och myndighetsrelaterad administration? Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet undersöker detta i ett nytt projekt.

Tidigare studier har visat att jordbruks- och landsbygdsföretagare upplever hög arbets- och ekonomisk belastning, frustration och stress kopplat till lagstiftningskrav och myndighetskontroller, vilket utgör allvarliga hinder för företagsutveckling och tillväxt inom sektorn.

– Vi vill undersöka hur mycket tid och vilka kostnader lantbruksföretagare måste lägga på myndighetsrelaterat arbete, och analysera effekterna av det. Tidigare studier har inte inkluderat företag i förändring, expansionsfas eller företag som har kompletterande verksamhet, exempelvis förädling, gårdsbutik, eller besöksverksamhet, säger Christina Lunner Kolstrup från Sveriges Lantbruksuniversitet.

– I projektet vill vi dessutom bidra till en förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft i våra svenska livsmedelsproducerande företag genom att diskutera resultaten med berörda myndigheter, politiker och branscher samt föreslå rekommendationer för en positiv förändring, säger Sara B Nilsson från Hushållningssällskapet Halland.

– Vi söker nu ca 80 intresserade företagare som under ett år kan tänka sig att registrera tid och kostnader för inhämtning, dokumentation och rapportering av myndighetsrelaterat arbete, säger Helena Lans Strömblad från Växa Sverige. För arbetet får man viss ersättning från projektet.

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och pågår t o m 2018.

Vill du medverka i projektet eller veta mer? Kontakta:

Christina Lunner Kolstrup, SLU Alnarp, projektledare 040-41 54 94; christina.kolstrup@slu.se
Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland, 035-465 09; sara.nilsson@hushallningssallskapet.se
Helena Lans Strömblad, Växa Sverige, 010-471 03 19; helena.lans@vxa.se