Bygg djurstall – 70 % rabatt på rådgivningskostnaden

Jordbruksverket erbjuder 70 % subvention av rådgivningskostnaden när du planerar att bygga stall.

Mix av rådgivningskompetens – ett krav för subventionen

Konceptet ”Oberoende breddad rådgivning vid byggnadsinvesteringar” innefattar en mix av olika rådgivningskompetenser, exempelvis byggrådgivning, miljörådgivning och produktionsrådgivning. En mix av olika rådgivare är ett krav för att Jordbruksverket ska betala 70% av rådgivningskostnaden, övriga 30 % av kostnaden finansieras av dig som beställare.

Hushållningssällskapet har den bredd av rådgivarkompetens som krävs

Vi erbjuder breddad rådgivning vid byggnadsinvestering och vi gör det över hela landet! Val av kompetensmix bestäms utifrån varje projekts unika förutsättningar.

”Oberoende breddad rådgivning” omfattar stöd upp till 140 000 kr per gård. Stödet är uppdelat i två faser, förstudie samt genomförande. Subventionen uppgår maximalt till 70 000 kr per fas. För att kunna ta del av genomförandefasen krävs deltagande i förstudiefasen.

Detta kan ingå i respektive fas:

  • Förstudiefas: Helhetsrådgivning av de planerade byggnaderna. En nulägesanalys av företagets förutsättningar, genomgång och ansökan av nödvändiga tillstånd, planlösningar, kostnadsberäkningar och förkalkyl,  samt djur- och smittskyddsanalys.
  • Genomförandefas: Utförlig driftskalkyl, byggritningar, upphandlingar, utvärdering av anbud, byggledning samt entreprenadbesiktningar.

Kontakta din byggrådgivare så börjar vi planera!

Konceptet utgår från en helhetssyn på ditt stall. Flera olika kompetenser tar fasta på dina krav gällande byggnadens funktion. Du får tillgång till en mix av kunskap och personer med lång erfarenhet inom lantbruksbyggnation. Målet med samverkan är att optimera ditt projekt utifrån dina och ditt företags förutsättningar.

Vi ser fram mot din kontakt och startar med ett resonemang om förväntningar. Hör av dig till ditt Hushållningssällskap så lotsar vi dig till rätt person. Passa på att dra nytta av Jordbruksverkets subvention och få den stallbyggnad som bidrar bäst i ditt företag!

Byggrådgivare hittar du här  Längst ner på den sidan kan du söka på kontakt!

Finns ingen byggrådgivare i ditt Hushållningssällskap kan du kontakta annan rådgivare. Vi byggrådgivare samarbetar i team för att ge dig rätt service kring dina stallplaner!